*รหัสอ้างอิงที่ได้จากใบเสนอราคา หรือดีไซน์ผนังที่เสร็จสิ้นแล้ว*